ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

Η χρήση του ρομποτικού βραχίονα αποτελεί ένα ακόμα χρήσιμο εργαλείο για την επιτυχή έκβαση των επεμβάσεων της αρθροπλαστικής του γόνατος και του ισχίου. Δίνοντας την δυνατότητα απόλυτης ακρίβειας στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων .

Αποτελεί ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς τεχνολογίας και μαζί με την τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας, αποτελεί ένα βήμα εμπρός στον τομέα της αρθροπλαστικής ισχίου και γόνατος.

ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 01
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 02