AMIS: Είναι σημαντικότερα τα οφέλη και γιατί; - ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

Η πρόσθια προσπέλαση κατά την πραγματοποίηση μιας ολικής αρθροπλαστικής ισχίου μπορεί να προσφέρει στον ασθενή ταχύτερη κινητοποίηση, σε σύγκριση με τον χρόνο που χρειάζεται κάποιος που χειρουργείται με οπίσθια ή πλάγια προσπέλαση. Για τον λόγο αυτό η μέθοδος AMIS θεωρείται ιδανική και για ασθενείς που είναι νέοι και δραστήριοι και επιδιώκουν να επιστρέψουν στην εργασία και στη ζωή τους γρηγορότερα.

Η επιθυμία για ελαχιστοποίηση του πόνου και επιτάχυνση της ανάρρωσης έχει οδηγήσει στην εξέλιξη των χειρουργικών τεχνικών για τη διεξαγωγή της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου. Απώτερος σκοπός ήταν και παραμένει η προσφορά στον ασθενή μιας νέας άρθρωσης που θα τον απαλλάξει από τον πόνο και θα διαρκέσει πολλά χρόνια. Σ’ αυτές τις δύο επιδιώξεις δεν υπήρξε κανένας συμβιβασμός.

Η αντικατάσταση ισχίου με πρόσθια προσπέλαση γίνεται περίπου από τότε που πραγματοποιούνται οι ολικές αρθροπλαστικές στη συγκεκριμένη άρθρωση, παρότι η συντριπτική πλειονότητα των επεμβάσεων γινόταν με την οπίσθια και πλάγια προσπέλαση.

Ωστόσο, η πρόοδος που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στον σχεδιασμό και τα υλικά των εμφυτευμάτων, των χειρουργικών εργαλείων και χειρουργικών τραπεζιών έχουν μειώσει τις τεχνικές απαιτήσεις της πρόσθιας προσπέλασης. Έτσι, σήμερα οι εξειδικευμένοι στην ελάχιστα επεμβατική αρθροπλαστική ισχίου πρόσθιας προσπέλασης (AMIS) χειρουργοί είναι πλέον σε θέση να προσφέρουν στους ασθενείς τους γρηγορότερη ανάρρωση από ποτέ. Και αυτό διότι προσεγγίζουν την άρθρωση παρεκτοπίζοντας τους μύες γύρω από αυτήν χωρίς να τους κόβουν. Αντίθετα, κατά την οπίσθια προσπέλαση, είναι απαραίτητο να κόβονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό κάποιοι από τους μύες γύρω από την άρθρωση του ισχίου. Αυτό συμβαίνει επίσης και στη μίνι οπίσθια προσπέλαση κατά την οποία η τομή είναι μικρότερη από αυτή που απαιτείται στην κλασική τεχνική.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες για να εντοπιστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δύο αυτών μεθόδων. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αποδειχθεί η ανωτερότητα της πρόσθιας προσπέλασης από πολλές. Εξ αυτών, μια μελέτη που παρουσιάστηκε σε συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Ορθοπαιδικών Χειρουργών, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 101 ασθενείς εκ των οποίων οι 52 υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική ισχίου με πρόσθια προσπέλαση, από έναν χειρουργό και 49 ασθενείς σε μίνι-οπίσθια χειρουργική επέμβαση, εκτελεσμένη από άλλον χειρουργό. Και οι δύο ήταν απολύτως εξειδικευμένοι στις μεθόδους που εκτέλεσαν. Όλοι οι ασθενείς υπέφεραν από μονόπλευρη οστεοαρθρίτιδα. Κανείς δεν είχε εγγύς μηριαία παραμόρφωση, φλεγμονώδη αρθρίτιδα ή νευρολογική διαταραχή και κανείς δεν είχε υποβληθεί σε προηγούμενη χειρουργική επέμβαση ισχίου. Η μέση ηλικία ήταν 64 ετών και ο μέσος δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) ήταν 31 kg / m² (χωρίς να υπερέβη τα 40 kg / m²). Σε όλους ακολουθήθηκε το ίδιο πρωτόκολλο περιεγχειρητικού πόνου και φυσικοθεραπείας.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι με την πρόσθια προσπέλαση, οι ασθενείς πονούσαν λιγότερο, χρειάστηκαν λιγότερα παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη και η απόσταση που διήνυσαν την πρώτη φορά που περπάτησαν μετά την επέμβαση, με τη βοήθεια φυσιοθεραπευτή, ήταν μακρύτερη από ότι οι ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε αρθροπλαστική ισχίου με οπίσθια προσπέλαση. Οι ακτινογραφικές παράμετροι και οι επιπλοκές ήταν συγκρίσιμες μεταξύ των δύο ομάδων. Τα οφέλη φάνηκε να παραμένουν υψηλότερα στην πρώτη ομάδα δύο μήνες μετά την επέμβαση, ωστόσο μετά από 1 χρόνο η βαθμολογία και των δύο ομάδων ήταν παρόμοια.

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η πρόσθια προσπέλαση προσφέρει συντομότερη λειτουργική ανάκαμψη, χωρίς αύξηση των επιπλοκών.

Στη χειρουργική πρακτική, η μόνη ανησυχία είναι η παχυσαρκία και οι συννοσηρότητες που μπορεί να έχει κάποιος ασθενής. Η συντομότερη ανάρρωση που επιτυγχάνεται με την μέθοδο AMIS μπορεί να προστατεύσει από ορισμένες μετεγχειρητικές επιπλοκές.

Συμπερασματικά, η πρόοδος στη χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης του ισχίου είναι αξιοσημείωτη, με την πρόσθια προσπέλαση να προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα, όσον αφορά την επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος ανάρρωσης. Το σίγουρο, όμως, είναι ότι όποιος σκέφτεται να υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική με πρόσθια προσπέλαση θα πρέπει να αναζητήσει έναν χειρούργο που εκτελεί αυτή τη επέμβαση τακτικά, καθώς είναι μια τεχνική απαιτεί εμπειρία.

Δρ. Αθανάσιος Τσουτσάνης